علیرضا قربانی گفت: جابجایی تیرهای برق، در گام دوم مدیریت شهری با هدف “بهره برداری” از تعریض این خیابان است که اکنون در دست اقدام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایران آنلاین، خیابان نقاوت شهر صالحیه از پرمشکل ترین و عجیب ترین خیابان های شهرستان بهارستان می باشد، چرا که نه تنها مشکل تعریض دارد بلکه تیربرق های این خیابان نیز در وسط آن و بر سر راه خودرو ها قرار دارد، و سال هاست که ساکنین این محل خواستار فع مشکلات آن می باشند.

علیرضا قربانی شهردار شهر صالحیه در گفتگو با خبرنگار بهارستانه با بیان اهمیت و ضرورت جابجایی تیر برق های خیابان نقاوت اظهار داشت: اهمیت جابجایی تیربرق های مزاحم خیابان نقاوت کمتر از پاکسازی پلاک های معارض موجود در آن نیست، اما این جابجایی گام دوم تعریض این خیابان می باشد.
وی ضمن اشاره به بررسی های طولانی مدت و برنامه ریزی دقیق برای تعریض خیابان نقاوت گفت: پاکسازی پلاک های معارض با هدف تعریض و گشایش خیابان نقاوت از ابتدای مدیریت چهارم شهری با جدیت بسیار در ۹۰ توافق عملیاتی شده است.
علیرضا قربانی باتوجه به شروع گسترده اجرای طرح های مربوط به خیابان نقاوت ادامه داد: جابجایی تیرهای برق، در گام دوم مدیریت شهری با هدف “بهره برداری” از تعریض این خیابان است که اکنون در دست اقدام قرار دارد.
وی در ادامه با یادآوری مشکلات بوجود آمده در خیابان نقاوت که عامل اصلی آن تیر برق های موجود در وسط خیابان می باشد تصریح کرد:بیش از ۳۰ تیربرق مزاحم در خیابان نقاوت موجود است، که در تردد و حمل و نقل ساکنین اختلال بسیاری بوجود می آورد، و سبب نارضایتی و اعتراض های ساکنین این محل شده است.

شهردار شهر صالحیه ضمن تشکر از شورای شهر بیان داشت: اعضای شورای شهر در پیگیری و ارائه طرح های موثر در رفع مشکلات خیابان نقاوت نهایت همکاری را با شهرداری کردند.

وی در پایان با اشاره به محروم واقع شدن خیابان نقاوت در گذشته افزود: خیابان نقاوت به عنوان یکی از اصلی ترین مناطق شهر صالحیه در گذشته با کم توجهی مسئولین رو به رنو بود، اما به زودی این خیابان نیز همچون سایر بخش های شهر بازسازی و زیبا سازی خواهد شد.